آلابست/ آهنگ زیبا از حامد همایون به نام ای عشق

متن آهنگ حامد همایون ای عشق

 یک پلک بهم زدی جهانم لرزید عشق تو به دیوانه شدن می ارزید
دل را به تو دادم که به من پس ندهی
ای کاش جواب نامشخص ندهی
دیوانه کننده دلبری را بلدی جذابیتو عشوه گری را بلدی
 بیچاره منم که دل به دستت دادم
 با دست خودم به دام تو افتادم
ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای دردو بلای تو به جانم
ای عشق ای نام تو هر دم
به زبانم ای عشق
ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای دردو بلای تو به جانم
ای عشق ای نام تو هر دم
به زبانم ای عشق
 مشکل پسندم که تو را میپسندم ای عشق تقدیر من باش
ک به تو دل ببندم ای عشق
ای عشق
آمدی و عطرت همه جا را گرفته انگار  خوشحالم ای عشق
که تو کردی مرا گرفتار
گرفتار 
ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای دردو بلای تو به جانم
ای عشق ای نام تو هر دم
به زبانم ای عشق
ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای دردو بلای تو به جانم
ای عشق ای نام تو هر دم
به زبانم ای عشق ای عشق