آلابست/ شنونده موسیقی بیکلام و جدید «دور از تو» از حسام ناصری هستید.