آلابست/ سکانس شاهکار و موزیکال از فیلم «ای ایران» با هنرمندی استاد ناصر تقوایی را مشاهده میکنید.