آلابست/ حامد همایون که چندی قبل خبر از تزریق دز اول واکسن ایرانی کرونا داده بود حالا با انتشار عکس بالا خبر از تزریق دز دوم واکسن خود داد و نوشت:

🌚چرخ گردون چه بخندد چه نخندد
☁️تو بخند
🌚مشکلی گر سر راه تو ببندد
☁️تو بخند
🌚غصه ها فانی و باقی
☁️تو بخند
🌚گر دلت از ستم و غصه برنجد
☁️تو بخند
دوز دوم