آلابست/ تیزر موزیک ویدئوی جدید مسیح و آرش به نام «شاه بیت» را مشاهده میکنید. تا ساعاتی دیگر نسخه کامل این موزیک ویدئو نیز در اختیار شما طرفداران این گروه خوب موسیقی کشورمان قرار خواهد گرفت.