آلابست/ آهنگ کرمانجی دومان از محسن میرزازاده که تیتراژ سریال هشت و نیم دقیقه شبکه دو سیما شد.

ترانه سرا: کریم اکبرزاده
تنظیم کننده: مسعود مفیدی

متن ترانه
Ax ki elê lê dûman e dûman e … Ax ki elê lê dûman e dûman e …. آخ اله له اله له!، هوا مه آلود است…!! (اله له: حرف ندای مخاطب)

Ax ki elê lê şevek sar e. Şevekî tijî dûman e آخ اله له !! شبی سرد است. شبی پر از مه است.

Şevek jî ban dekim hewar hewar Werin ez jî le dû mame,, hevalo hevalo شبی هم فریاد میزنم هوار هوار! بیایید که من هنوز در پی اش مانده و درمانده ام. ای دوست! ای دوست!

Ax ki elê lê le ser sîngê min derdek giran e. Westiyame lêlo lêlo Mewêj xizan e. آخ اله له! بر روی سینه ام دردیست سنگین. خسته ام اله له! نگو که کوچک هستم.

Tiştê dewînim nikam biwêjim,  dewine hêstir we şev derêjim چیزی که میبینم نمی توانم بازگو کنم،  اشک میشوند و شب سرازیر میشوند.

Ay dilê mi genî heray ermanoo Çima sekinî bilêv zimanooo آی که دلم گندیده شد، فریاد، ارمان!! چرا ساکتی تکانی بخور ای زبان (حرفی بزن)

Verkev di rê ke je derdan biwêj Her çi ku zanî va meydan birêj تکانی بخور شروع کن از درد ها بگو هرچه میدانی این میدان و عرصه،، بریز (جاری ساز)

Lêlo lêlo Her çi ku zanî va meydan birêj Lêlo lêlo له لو! له لو! هر چه که میدانی این میدان و عرصه بریز له لو!  له لو!

Ser hilînim kuda herim eremanê… Ez le reda te egerim ta newînim venagerim ermanê…. سرمو بردارم و به کجا روم، ای ارمان من در پی تو میگردم تا تو را نبینم بر نمیگردم ای ارمان…

Ez ku mirim min hilînin hevalo We tawot kin bigerînin Ax li ber malê wî dayînin من که مردم منو بردارید و در تابوت بگذارید و بگردانید و منو در مقابل خانه ی او بگذارید

Eremanê ermanê… Ez gune me ez gune me …. ای ارمان ای ارمان … من گناه دارم من گناه دارم (مرا دریاب)

Lêlo bexşî lêlo bexşî Lêxîn dîsan dotarê ای بخشی (بخشی: ندای خواننده ی کورمانج در خراسان) با توام بازم بزن دوتار را

Lêxîn hengê Elahmezar e…. Va çi rozigar e Eleh mezar e va çi rozigar e بزن آهنگ ” الله مزار، این چه روزگاریست ” را. آلله مزار این چه روزگاریست.

(داستان فلکلور خراسان)