آلابست/ ترانه ای زیبا و بسیار شنیدنی از هنرمند علیرضا افتخاری با نام صیاد

متن موزیک صیاد:

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم ؛ ای طرفه نگارم!!

از دوری صیاد دگر تاب ندارم ،رفتست قرارم…

چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم…

تا دام در آغوش نگیرم نگرانم.

از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی ، بر دل بنشانی…