آلابست/ آهنگ پرطرفدار و شنیدنی الا یا ایها الساقی با صدای استاد شهرام ناظری 

متن آهنگ الا یا ایها الساقی

دلا نزدِ کسی بنشین، که او از دل خَبر دارد…

به زیرِ آن درختی رو، که او گل ‌هایِ تَـر دارد…

نه هر کِلکی شــکر دارد… نه هر زیری، زبَر دارد…

نه هر چشـمی نظَر دارد… نه هر بحری، گهر دارد…

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها…

خواننده قطعه: استاد شهرام ناظری

که عشق آسـان نمود اول، ولی افتاد مشکل​ ها…

بنال ای بلبلِ دســتان!! ازیرا ناله مستان…

میانِ صخره و خارا اثر دارد… اثر دارد!…

اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثـر دارد…

 

الا یا ایها الساقی، ادر کاسا و ناول ها…

که عشق آســان نمود!! اول ولی افتاد مُشکل ​ها…

به بویِ نافه​ی کاخر، صبا زان طره بگشاید…

زِ تابِ جعد مشـکینش، چه خون افتاد در دل​ ها!!…

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چـنین هایل…

کجا دانند حال ما ســبک باران ساحل ​ها…

الا یا ایها السـاقی ادر کاسا و ناول ها…

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشـکل ​ها………