آلابست/ آهنگ بسیار زیبا محسن میرزازاده بنام یاره منی بی وفا 

متن ترانه:

دلی من وستیایه اخازم سرهلینم هرمه چیای شایجانه الله مزار بخینم لو کمه له سر چیان لو بکم هرای ژه دل دا یا وترا وگرم یا بمرم نمینم یار منی بی وفا جاره وه من تو بفکر تا بی ارمان نمینم …

دلم خسته از این روزگار است میخواهم به کوه شاهجهان بروم و فریاد بزنم والله مزار بخوانم، فریاد بزنم بر سر کوه از اعماق وجودم شکایت از این روزگار که ای دلدارم یا با تو برگردم یا بمیرم نمانم ای یار من بی وفا بار دیگر برگرد و مرا نگاه کن تا بی آرزو نمانم