آلابست/ آهنگ عربی «۱۸۰ درجه» با صدای تامر حسنی

متن به همراه ترجمه :

لو راجعه عشان تبعدی بینی و بینها
اگر برگشتی که منو اونو از هم جدا کنی

استنی دی خدت بالها کویس منی
صبر کن! اون خوب هوای منو داره

و لا باعت و اتخلت عنی مش زیک خالص علی فکره
و نه منو فروخت نه تنهام گذاشت مثل تو نیست اصلا

الشخص اللی انتی عرفتیه  دلوقتی اتغیر
اونی که تو می شناختی الان دیگه عوض شده

مش ممکن یطلع لحظه صغیر
محاله یه لحظه کم بیاره و کوچیک شه

فی وحده معایه مش بتحیر مش خایف جمبها من بکره
یکی باهاشه که در کنارش از فردا نمی ترسه و حیرونه نیست

و لا عمری هخون
و محاله خیانت کنم

روحی سیبی روحی لروحی وضعی معاکی من الاول
برو و منو به حالم رها کن

خلاص ده اللی بینا خلاص میه و تمانین درجه اتحول
همه چی بینمون تموم شد و ۱۸۰ درجه تغییر کرد

الله یسهلک خدی نفسک و امشی یا بنتی
خدا به همرات .. مواظب خودت باش و برو عزیزم

انا مکتفی جدا بحبیبتی
من به عشقم خیلی راضیم

مش ممکن اکرر تجربتی او ای کلام اتقال لیها
محاله این تجربه رو تکرار کنم یا هر حرفی که به اون گفته شد

انا کنت زمان فاکر بعدنا مش بالساهل
یه وقتی فکر می کردم جداییمون آسون نیست

اتارینی کنت زمان جاهل
نگو که اون وقت من جاهل بودم

بتنازل عادی و بتساهل فی حقوق انا لیا کتیر فیها
از حقم می گذرم و آسون می گیرم از اون به من خیلی رسیده