آلابست/ آهنگ جدید «غرق میشم» با صدای رضایا شنیدنی شد. ‏«رضایا» خواننده ای که سال ۸۵ با آرمین۲AFM و قطعه «نازگل» به شدت به معروفیت رسیده بود، سرانجام پس از ۱۵ سال مجوز گرفت و مجاز شده است.