آلابست/ ترانه زیبای ترکی کاسیرگا را بشنوید با صدای امراه

متن ترانه
Birden bir kasırga ortasında başlayan bir masal sanki
مثل یه قصه ای که یکدفعه وسط یه طوفان شروع شده باشه
Güneş doğdu bizim üstümüze allahın bir lutfu belki
مثل اینکه خورشید برای ما طلوع کرد ،شاید این لطف خداست..
Yarım kalan yanım tamamlandı senle aşkım bunu bilki
نیمه ی دیگه ی من با تو کامل شد عشقم،اینو بدون که
Bu kalp senin artık inanmışım herşeyimle sensin ilk’i
این قلب دیگه برای توست ،باور دارم با تمام وجودم تو اولین هستی
Ne olur bırakma tut ellerimden
هرچی شد رهام نکن، دستامو بگیر
üşümesin sensiz diye
که بی تو سردشون نشه
üşümesin sensiz diye
که بی تو سردشون نشه
üşümesin sensiz diye
که بی تو سردشون نشه
Avazım cıktığı kadar haykırırım dünyaya
تا جایی که صدا دارم فریاد میزنم
Seni Seviyorum diye
که دوست دارم
Seni Seviyorum diye
که دوست دارم
Seni Seviyorum diye Aşkım
که دوست دارم عشقم