آلابست/متن ترانه:
داره بارون میاد
کوچه بازم لبریز احساسه
هنوزم نم نم بارون
صدای ما رو میشناسه
 
همین دیروز بود انگار
تو با من، تو همین کوچه
می گفتی زندگی
وقتی تو با من نیستی
پوچه
 
آهای بارون پاییزی
کی گفته تو غم انگیزی
تو داری خاطراتم رو
تو ذهن کوچه می ریزی
 
آهای بارون پاییزی
آهای بارون پاییزی
 
داره بارون میاد
کوچه بازم لبریز احساسه
هنوزم نم نم بارون
صدای ما رو میشناسه
 
توی تقویم ما دو تا
بهار از غصه می سوزه
واسه ما اول پاییز
هنوزم عید نوروزه
 
آهای بارون پاییزی
کی گفته تو غم انگیزی
تو داری خاطراتم رو
تو ذهن کوچه می ریزی
 
آهای بارون پاییزی
آهای بارون پاییزی
آهای بارون پاییزی
آهای بارون پاییزی