لست سکند/ کوه نمرود یکی از جاذبه های شگفت انگیز جنوب شرقی ترکیه محسوب میشود. گفته می شود این کوه محل دفن پادشاه آنتیخوس اول است. در بالای این منطقه تعدادی مجسمه با سرهای بریده قرار دارند. ابهت این مجسمه ها گردشگران را شگفت زده کرده است. می گویند این مجسمه ها مدت زیادی زیر خاک مدفون بوده اند.