این نبرد برای مدتی طولانی ادامه داشت. یک حواصیل آبی بزرگ در حال خوردن یک مار پنبه‌ای بود، اما در یک لحظه مار شروع به مبارزه کرد و به نظر می‌رسید که داخل گلوی حواصیل را گاز می‌گیرد و حواصیل را مجبور می‌کند مار را به بیرون بیندازد. در پایان، حواصیل برنده شد.