تسنیم/ برگ برنده؛ خاطره‌ای را از سفر شهید محمدابراهیم همت و حاج احمد متوسلیان روایت می‌کند.