آلابست/ روایت «هانی چیت چیان» استاد دانشگاه درباره تفاوت وابستگی ها و علاقمندی ها