آلابست/ برخی روانشناسان معتقدند هر رابطه ای درجه ای از ناسالم بودن را دارد. گرچه فراز و نشیب در رابطه امری طبیعی است اما باید بدانید که چه زمانی باید از رابطه ی خود دست بکشید. با این حال، بیشتر اوقات عمل به آن به سادگی گفتنش نیست.

در ادامه می خواهیم به دلایلی بپردازیم که باعث می شود افراد به رابطه عاطفی سمی و ناسالم خود ادامه دهند.

۱- ترس از تنهایی

طبق تحقیقات ترس از تنهایی می تواند افراد را به ادامه ی یک رابطه ی مخرب وادارد، آن هم به این دلیل ساده که داشتن یک شریک عاطفی پر ایراد را «بهتر» از نداشتن شریک عاطفی می دانند. گاهی جامعه باعث می شود آدم ها تصور کنند نداشتن شریک عاطفی یا «تنها بودن» امری منفی است. در حالی که واقعیت این است که مطلقاً هیچ ایرادی در آن وجود ندارد.

۲- پایین بودن اعتماد به نفس

تحقیقات نشان داده کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند هم به ادامه ی روابط ناسالم عاطفی خود گرایش دارند. بعد از مدت ها تجربه ی آزار و اذیت و رفتار منفی، احتمالش زیاد است که به اشتباه تصور کنید شما مقصر رفتارهای سمی شریک عاطفی تان هستید. اعتماد به نفس پایین ممکن است باعث شود ارزش آدم ها و نقش شان در رابطه عاطفی شان برای خودشان زیر سؤال برود.

۳- خود را مسئول شریک عاطفی و کارهایش دانستن

آدم های آزارگر بعد از یک موقعیت یا مواجهه ی ناخوشایند گاهی طوری رفتار می کنند که شریک عاطفی شان یا احساس گناه کند یا فکر کند به نوعی در این اتفاق تقصیر دارد، گرچه در واقع اینگونه نیست. به این پدیده چراغ گاز (Gaslighing) گفته می شود.

این رفتار غالباً به تدریج تشدید می شود و همین مسأله تشخیص آن را برای فردی که گرفتار این پدیده شده دشوار می کند. احساس اضطراب، سردرگمی و ناتوانی از اعتماد به خود و کارهای خود همگی نشانه های پدیده ی چراغ گاز هستند.

۴- امید به بهتر شدن وضع

بسیاری از کسانی که گرفتار یک رابطه مسموم عاطفی هستند گاهی به این دلیل از رابطه ی خود دست نمی کشند که شریک عاطفی شان را دوست دارند. آن ها معتقدند یک روز وضع بهتر می شود یا اینکه راهی برای نجات رابطه شان هست. آن ها همچنین علت رفتار ناسالم شریک عاطفی شان را سختی شرایط می دانند یا اینکه فکر می کنند خود می توانند شریک عاطفی بهتری باشند و با این کار رابطه شان را تغییر دهند. اما حقیقت آن است که رفتار شریک عاطفی آن ها اغلب به مرور تنها بدتر می شود و شخص صدمات بیشتر و بیشتری در این رابطه می بینند.

۵- ترس از پس زده شدن

یک دلیل دیگر، پس زده شدن است. آدم ها به این دلیل در یک رابطه عاطفی ناسالم می مانند که می ترسند در آینده پس زده شوند، به همین خاطر از شریک عاطفی فعلی خود دست نمی کشند. کسانی که ترس از پس زده شدن دارند ممکن است ابراز خود و افکارشان و دفاع از خودشان برایشان دشوار باشد.