خبرآنلاین/ شرکت روسی Rostec با هدف استفاده حیوانات نظامی و خدمات اضطراری و امداد،چتر نجات مخصوصی برای سگ‌ها ساخته است.