آلابست/ یک ربات هوشمند چاپگر، پس از چند ساعت فعالیت، نقاشی فوق العاده‌ای روی یک برج بزرگ کشید.