آلابست/ فیلمی بسیار جالب از یک گیاه عجیب که در مواقع خطر ناپدید می‌شود، به نمایش گذاشته شده است.