حریم حرم/ فرزندم شنیده‌ام که خادمان تو رو از در پشت می‌برند بیرون. این کار رو نکن، قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم…