آلابست/  قبرهایی که آماده میشوند باید ۱.۶ متر عمق، ۲ متر طول و ۸۰ سانتی متر عرض داشته باشند و هرفردی که دقیق‌تر و بهتر و سریع قبر رو بکنه جایزه میگیره