آلابست/ مداحی «ای انس و جان گدای تو یا حضرت جواد» با نوای حسین طاهری