آلابست/ مار شاخدار ایرانی، ماری منحصربه فرد و مشهور است که لحظاتی از زندگی این خزنده خطرناک را در این فیلم مشاهده می کنید.