آلابست/ به تازگی، یک فیلم جدید درباره فرایند دیدنی حکاکی بر روی یک قطعه چوب آبی رنگ، با استفاده از دستگاه‌ اتوماتیک CNC منتشر شده است