آلابست/ به تازگی، گروهی از مهندسان، با استفاده از قدرت خارق العاده هوش مصنوعی، یک مسابقه تنیس غیر واقعی را خلق کردند.