راسخون/ تنها تکیه‌گاهی که
فرو نمی‌ریزه
موندگاره
پروردگاره

چقدر این آیه در قرآن زیباست
فقط بگو خدا
و غیر خدا رو از زندگیت جارو کن
و از زندگیت دور بریز

فقط خدا
بقیه‌ش پوچه

خداست که تو رو به وجود آورده
خداست که تو رو [از این دنیا] می‌بره

خداست که رزق تو رو می رسونه
غذا بهت میده

خداست که آسمون و زمین رو
زیر پا و بالای سر شما قرار داد

پس فقط بگو خدا
بقیه‌ش پوچه