آلابست/  بارزترین اختلاف زندگی در زمین و فضا، جاذبه است و نبود جاذبه در فضا، مشکلاتی را برای فضانوردان ایجاد می‌کند که یکی از این مشکلات، مربوط به صرف مایعات است.

فضانوردان برای نوشیدن، باید مایعات را با نی بنوشند و اگر مایعات را در فنجان بدون درب بنوشند، مایعات به بیرون شناور می‌شود.

فضانوردان یک سفینه، برای نشان دادن بی‌وزنی در فضا، به سرگرمی و آزمایش پرداختند. آنها، ورزش‌هایی مانند طناب زنی و فوتبال را انجام دادند و آزمایش شناور شدن نوشیدنی از بطری را به تصویر کشیدند.