آلابست/ فیلمی جالب از ساخت چراغ خواب با چند توپ پینگ پنگ، منتشر شده است.
 فردی با بکارگیری خلاقیت و استفاده از چند توپ پینگ پنگ، توانست یک چراغ خواب جالب بسازد.