آلابست/ یک سارق در «تیومن» قزاقستان با این ادعا که در کیسه‌ای که همراهش است، بمب وجود دارد اقدام به سرقت از بانک کرد.این سارق، دو کارمند را برای اطمینان از اجرای خواسته‌هایش گروگان گرفت، اما با حضور گسترده نیروهای امنیتی، این فرد دستگیر و مشخص شد که هیچ وسیله خطرناکی به همراه نداشته است.