انداختن کپسول گاز در میان آتشفشان مواد مذاب!

آلابست/ انداختن کپسول گاز در میان آتشفشان مواد مذاب!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.