آلابست/ بهترین و خوشمزه‌ترین غذاها بدون چیدمان مناسب، جذاب نخواهد بود. ویدئوی زیر شیوه‌های مختلف برش گوجه و خیار در بشقاب را آموزش داده است.