آلابست/گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به تهیه مطالب آموزشی در حوزه سلامت روان با عنوان سلامت روان در بحران همه‌گیری کرونا کرد.
 
 منبع: pr.tums.ac.ir