آلابست/دکتر فروزان نیا فوق تخصص جراحی قلب و عروق در این باره توضیح می دهد.