آلابست/ دکتر سید مهدی میر غضنفری پژوهشگر طب سنتی توضیح می دهد.