تبیان/از درد خفیف سینه گرفته تا سرطان سینه، هر مشکلی که برای سینه رخ می‌دهد برای هر زنی مهم و قابل توجه است. امروزه خیلی از خانم‌ها دچار برآمدگی‌هایی در سینه، کورک و یا درد در سینه می‌شوند، بنابراین اکنون بیش از هر زمان دیگری باید نسبت به هر مسئله‌ی مرتبط با سینه دقیق و حساس بود.