آلابست/ آمار واکسیناسیون روزانه بازهم به میزان اعلام شده وزیر بهداشت ( ۵۰۰ هزار دوز واکسن در روز ) نرسید.