آلابست/ بخش هایی از برنامه عصر شیرین شبکه افق. خانم سوده شبیری بخش دورهمی مادرانه این برنامه را با پخش یه صدای ۹۰ ثانیه‌ای شروع کرد.
صدایی که همه باهاش خاطرات متفاوتی داشتند. خاطرات سخت و البته شیرین.
بعد با مثال همین صدا، یه گفت‌وگوی جذاب درباره گسل‌های زندگی شروع شد و به یه نتیجه جالب‌تر رسید.