آلابست/ گرچه جمعیت زنان و مردان در دنیا تقریباً به یک اندازه است اما بعضی خانواده ها هستند که همه ی فرزندان شان تنها دختر یا پسر هستند. این مسأله برای بسیاری همواره سؤال برانگیز بوده است و ما هم در این مطلب می خواهیم به علت این پدیده بپردازیم.

۱- ممکن است یک ژن کشف نشده ی دخترزایی یا پسرزایی داشته باشید
گرچه در اغلب خانواده ها تعداد فرزندان دختر و پسر یکسان نیست اما بعضی پدر و مادرها هستند که فقط صاحب دختر یا پسر می شوند و بعضی حتی معتقدند یک ژن دخترزایی یا پسرزایی در خانواده ی آن ها وجود دارد. اما محققان هنوز هیچ مدارک و شواهدی پیدا نکرده اند که ثابت کند بعضی خانواده ها به خاطر ژن هایشان تنها از یک جنس می توانند فرزند داشته باشند. شاید بعدها دانشمندان نظر دیگری پیدا کنند اما فعلاً هیچ راهی وجود ندارد که ژن های خانوادگی تان بتواند بر روی تنها دختر یا پسر دار شدن شما اثر بگذارد.

۲- جنسیت فرزند را پدر تعیین می کند

گرچه بعضی معتقدند جنسیت بچه به مادر که آن را باردار می شود بستگی دارد اما حقیقت آن است که تعیین این مسأله در دستان پدر است. از آنجایی که اسپرم حاوی کروموزوم های هر دو جنس است، برخی اسپرماتوزوآها حامل کروموزوم X برای دخترها و بعضی هم حامل کروموزوم Y برای پسرها هستند. گرچه زنان حامل ۲ کروموزوم X هستند اما جنسیت بچه به اسپرموتوزونی (X یا Y ی) بستگی دارد که وارد تخمک زن می شود.

۳- در زمان فشار و تنش، بچه ها بیشتر دختر می شوند
با این حال، دانشمندان عواملی یافته اند که ممکن است بر جنسیت بچه اثر بگذارد. تحقیقات ثابت کرده بعد از دوران تنش و فشار، مثل بلایای طبیعی، نسبت جنسیت تغییر می کند و بچه ها بیشتر دختر می شوند. علت این مسأله احتمالاً فشار و تنشی است که مادران آینده در معرض آن قرار گرفته اند.

۴- مصرف بعضی مواد غذایی ممکن است احتمال دختردار شدن را بالا ببرد
تحقیقات ثابت کرده مصرف برخی مواد غذایی احتمال دختر شدن بچه را زیاد می کند. مثلاً کاهش مصرف نمک و خوردن زیاد مواد لبنی ممکن است احتمال دختردار شدن را بالا ببرد. از سویی دیگر، مادرانی که رژیم غذایی آن ها مملوء از سدیم و پتاسیم است، احتمال پسر شدن فرزند آن ها بیشتر است.

۵- معمولاً بر حسب تصادف است که بچه های یک خانواده همگی از یک جنسیت از آب درمی آیند

با اطمینان می توان گفت تعادل جنسیتی قرن ها است که به یک شکل باقی مانده و هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند تغییر چشمگیری در آن ایجاد کند. خانواده هایی که همه ی فرزندان آن ها از یک جنسیت باشد گرچه نادر اما به لحاظ آماری قابل توضیح هستند. احتمال دختر یا پسر شدن هر بچه ۵۰ درصد است. بنابراین، مثلاً در مورد ۳ فرزند، احتمال پسر شدن همه ی آن ها ۱۲/۵% یا ۰/۱۲۵ = ۰/۵ x 0/5 x 0/5 است.