آلابست/ پرده بکارت در هر زنی متفاوت از زنی دیگر است و نمیتوان به طور قطع از روی ظاهر تشخیص داد که آیا زنی رابطه جنسی داشته است یا خیر.  از آن جایی که گواهی بکارت مبنای علمی ندارد نمیتواند به طور صد در صد به پاسخ آن اعتماد کرد.  هزاران سال است که باورهای اشتباه زیادی در مورد پرده بکارت وجود دارد ، حتی بسیاری از پزشکان به این باورهای اشتباه دامن میزنند. پرده بکارت نوعی بافت با حالت ارتجاعی است و با باکرگی تفاوت دارد.

گواهی سلامت بکارت چیست؟ عواقب و عوارض گرفتن گواهی
بر خلاف تصور همگانی ، پرده بکارت مانند پوششی در قسمت ورودی واژن نیست و فرد غیر متخصص نمیتواند به طور دقیق با نگاه کردن، وجود داشتن یا نداشتن پرده بکارت را تشخیص دهد.
منابع علمی که پزشکان ایرانی برای تشخیص بکارت استفاده میکنند از مراجع پزشکی اروپایی است و در فرهنگ آن ها بکارت اهمیتی ندارد بنابراین تحقیق علمی و معتبری در این زمینه انجام نشده  است . از آنجایی که تشخیص بکارت سالم از بکارت پاره شده مبنای علمی ندارد بنابراین امکان تشخیص صد در صد در این زمینه وجود ندارد. 
پرده بکارت در ورودی واژن قرار گرفته است و توسط دو لب کوچک و بزرگ واژن محافظت میشود. 
دریافت گواهی سلامت بکارت کاری تبعیض آمیز علیه زنان است. از نظر فعالات حقوق زن ، آزمایش بکارت نوعی خشونت علیه زنان است و حتی میتواند منجر به افزایش تبعیض بین زن و مرد و مراحل جدیدی از خشونت جسمی به زن و حتی قتل او شود. از این رو سازمان بهداشت جهانی به دلیل پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام چنین آزمایشی را مجاز نمیداند. 
اجبار یک زن به گرفتن گواهی سلامت بکارت معمولا برای او تحقیر آمیز است و عواقب جبران ناپذیری بر سلامت روحی روانی و احساسش نسبت به فردی که او را مجبور به این کار کرده است میگذارد که قابل جبران و قابل ترمیم نیست. 

باکرگی چه تفاوتی با پرده بکارت دارد؟
باکرگی به معنای نداشتن هر نوع رابطه جنسی در دختر و پسر است. دختر و پسری که به صورت آزادانه و با تصمیم آگاهانه هر نوع رابطه جنسی صمیمی را تجربه کرده باشد دیگر باکره محسوب نمیشود. باکرگی هیچ ارتباطی به داشتن یا نداشتن پرده بکارت ندارد.
 آزمایش پرده بکارت مبنای علمی ندارد ، از آنجایی که پرده بکارت در تمام زنان متفاوت است و حتی ممکن است در برخی ارتجاعی بوده و تا زمان زایمان پارگی در بکارت ایجاد نشود نمیتوان داشتن یا نداشتن رابطه جنسی را در این موارد به طور یقین مشخص نمود.
به گفته متخصصین، جواب این آزمایش صد در صد قابل تایید نیست یعنی احتمال این که زنی رابطه داشته باشد ولی پزشک تشخیص بدهد که بکارتش سالم است ، وجود دارد.

با پیشرفت آگاهی و کاهش تبعیض بین زن و مرد در جوامع بشری ، تعداد درخواست گواهی سلامت پرده بکارت در حال کاهش است.  گواهی سلامت پرده بکارت ناقض حقوق زنان است ، با این وجود در کشورهای آفریقایی از جمله مراکش ، یک پزشک ممکن است روزانه تا ۱۰ گواهی سلامت پرده بکارت صادر کند.
در برخی فرهنگ ها و خانواده ها که هنوز زن را به عنوان یک کالا و کم ارزش تر از مرد میدانند ، درخواست گواهی سلامت بکارت توسط والدین دختر یا همسر آینده و یا خانواده همسر او انجام میشود و از پزشک میخواهند که به آن  ها بگوید آیا پرده بکارت عروس خانم سالم است یا پاره شده است. 
معمولا معاینه پرده بکارت از روی اجبار و بدون رضایت قلبی فرد انجام میشود. در این نوع فرهنگ ها معمولا مادر دختر ، برای این که از اتهامات احتمالی خانواده شوهر آینده در امان باشد، درخواست گواهی سلامت پرده بکارت میدهد. 

گواهی سلامت بکارت از نظر قانونی
در قانون کشور ما هیچ گونه الزامی برای گرفتن گواهی سلامت بکارت وجود ندارد ولی برخی خانواده ها با توجه به نوع دیدگاه و فرهنگشان درخواست صدور این گواهی را قبل از مراسم عقد دارند. 
به هر حال هیچگونه اجباری برای دختر در گرفتن گواهی سلامت بکارت وجود ندارد و در صورت اجبار و تهدید میتواند به مراجع قضایی شکایت کند. 
برای صدور گواهی سلامت پرده بکارت حتما پزشک باید هویت فرد را احراز نماید ولی اگر فرد صرفا برای معاینه مراجعه کرده باشد و گواهی نخواهد نیازی به احراز هویت ندارد.
برای معاینه بکارت حتی به درخواست مراجع قضایی، پزشک حتما باید رضایت شخص را برای معاینه بگیرد در غیر این صورت کسی نمیتواند فرد را مجبور به این معاینه کند. پزشک در پاسخ به مراجع  قضایی میتواند عدم رضایت فرد و همکاری نکردن او را برای انجام ندادن معاینه ، اعلام کند.
گواهی بکارت صرفا به درخواست خود شخص صادر میشود و درخواست شوهر یا مادر شوهر به این کار مشروعیت نمیدهد و در صورتی پزشک محتوای گواهی را به شخصی به جز معاینه شونده بگوید میتوانید برای افشای اسرار او را محکوم نمود. 
تاریخ و ساعت دقیق معاینه باید در گواهی سلامت بکارت درج شود.
گواهی سلامت بکارت در ۲ نسخه تهیه میشود که یکی در اختیار پزشک و دیگری در اختیار فرد یا والدین او قرار داده میشود که باید دارای عکس تمام رخ از فرد معاینه شونده و مهر پزشک روی عکس و برگه باشد. 
گواهی سلامت بکارت فقط برای دخول واژینال صادر میشود ، معایته معقد و کولورکتال فقط در پزشک قانونی و موارد خاص انجام میشود. 
از آنجا که این گواهی اهمیت خاصی برای خانواده ها دارد بهتر است برای نداشتن هر گونه شک و شبهه ، چند پزشک متخصص همزمان این معاینه را انجام دهند.

معاینه پرده بکارت در صورت تجاوز
در صورت تجاوز و به جهت شکایت از فرد متجاوز باید بدون هر گونه تغییر در بدن و لباس های فرد یا شستشوی بدن و لباس ها، هر چه سریعتر به پزشک قانونی مراجعه کرد. آثار منی و DNA فرد روی بدن فرد و لباس های او تا حداکثر ۲۴ ساعت قابل نمونه برداری و آزمایش است. برای به حداقل رساندن، احتمال از بین رفتن آثار تجاوز و اقدام قانونی علیه متجاوز باید بدون فوت وقت ، والدین یا فرد قربانی فورا به پزشک قانونی مراجعه نماید. 
آیا در گواهی سلامت بکارت ، مقعد هم چک میشود؟
اصولا انسان با هر قسمت بدنش میتواند فرد دوم را به ارگاسم برساند و نیازی به دخول ندارند. گواهی سلامت پرده بکارت فقط داشتن یا نداشتن رابطه واژینال را مشخص میکند و معاینه مقعدی را شامل نمیشود ولی این معاینه نمیتواند نشان دهد که آیا فرد در گذشته تماس و صمیمیت جنسی داشته است یا خیر.
بررسی مقعد فقط توسط پزشک قانونی و در موارد خاص که درخواست شده باشد چک میشود.
سایر اندام بدن از جمله دهان ، پستان ، دست ، پا  و غیره را نمیتوان از نظر تماس جنسی ، بررسی نمود بنابراین عملا گرفتن گواهی سلامت بکارت نمیتواند تاییدی بر نداشتن رابطه جنسی باشد. 
عواقب اجبار دختر به گرفتن گواهی سلامت بکارت
در صورتی که آقایان بخواهند دختری را به گرفتن گواهی سلامت بکارت مجبور کنند دو حالت پیش خواهد آمد :
دختر باکره نیست : در این صورت شما قیدش را میزنید و آبروی او در مقابل دیگران از بین خواهد رفت و احتمالا آینده ناخوشایندی در پیش رو خواهد داشت.
دختر باکره است : در صورتی که دختر مجبور به گرفتن گواهی سلامت بکارت شود از آنجایی که غرورش جریحه دار شده ممکن است شما را پس بزند ولی اگر موقعیت بسیار خوبی از نظر مالی و موقعیت اجتماعی داشته باشید احتمال این که به ازدواج با شما تن بدهد زیاد است ولی تا آخر عمر این تحقیر را به دوش خواهد کشید و مسلما زندگی خوبی که در حالت عادی قرار بود داشته باشید را نخواهید داشت.

مراحل گرفتن گواهی سلامت بکارت
افراد بالای ۱۸ سال میتوانند به تنهایی برای آزمایش بکارت خود به ماما یا پزشک زنان مراجعه کنند. 
شما میتوانید پاسخ کتبی یا شفاهی از پزشک خود بخواهید. البته برای پاسخ کتبی حتما باید احراز هویت شما نزد پزشک انجام شود.
پزشک باید از فردی که برای معاینه بکارت مراجعه نموده است رضایت نامه کتبی بگیرد.
گواهی بکارت در ۲ نسخه تنظیم شده و روی هر کدام یک قطع عکس الصاق شده و روی عکس و نامه مهر پزشک زده شده و اثر انگشت فرد روی برگه گواهی پرفته میشود. یک نسخه نزد پزشک و نسخه دوم به معاینه شونده تحویل داده میشود.
متن گواهی سلامت بکارت : برگه صدور گواهی سلامت بکارت معمولا به این شکل تایپ میشود. 
در تاریخ … و ساعت … صاحب عکس فوق به  هویت خانم … با شماره ملی … مراجعه و پس از احراز هویت ، پرده بکارت وی معاینه گردید و … . 
گواهی سلامت بکارت باید به خود شخص تحویل داده شده و از او امضا و اثر انگشت گرفته شود ولی اگر فرد محجور باشد میتوان گواهی را به ولی او تحویل داد.
پزشک در صورتی که هر گونه شکی هنگام معاینه داشته باشد، نامه کتبی صادر نمیکند که البته به معنی ” نداشتن بکارت ” نیست.
گواهی سلامت کلورکتال مردان در مقابل گواهی سلامت بکارت
درست است که داشتن رابطه فاعلی از سمت مردان قابل تشخیص نیست ولی در صورتی که در نقش مفعول باشند و رابطه مقعدی به تعداد زیاد برقرار کرده باشند با معاینه کلورکتال قابل تشخیص است.
در مورد آقایونی که اصرار زیاد به گرفتن گواهی سلامت بکارت دارند از نظر اخلاقی میتوانید درخواست گواهی سلامت کولورکتال و کیفیت آلت تناسلی و بیماری های جنسی داشته باشید. 
در صورتی که نخواهید گواهی کتبی برای رابطه مقعدی بگیرید میتوانید به متخصص مراجعه نموده و از او درخواست معاینه فرد را داشته باشید.
در موارد خاص و طبق درخواست قانونی ، پزشکی قانونی میتواند  درباره داشتن رابطه مقعدی  همانند رابطه واژینال ، اعلام نظر نماید. البته گواهی رابطه مقعدی معمولا در مواردی که فرد مورد تجاوز قرار گرفته ، کاربرد قانونی دارد. 
در صورتی که دفعال دخول مقعدی کمتر از ۲ – ۳ مورد باشد نباید انتظار دیدن علایمی اطراف مقعد داشته باشید. با گذشت زمان عضلات و بافت اطراف مقعد ترمیم شده و اثری از رابطه به جای نمیماند.
در صورت انجام دخول های مکرر ، میتوان علایمی را اطراف مقعد مشاهده نمود. از جمله از بین رفتن چین های مقعدی ، تورم یا صافی چین ها ، ضخیم شدن پوست اطراف مقعد که به داخل کشیده شده و تا قسمت مخاطی داخل روده ادامه میابد.
در مفعولین حرفه ای مقعد حالت قیفی پیدا میکند و به طرف داخل کشیده میشود و فرد دچار شل شدگی اسفنکتر مقعدی میشود. 
دخول مقعدی میتواند باعث تغییر حالت مجرای مقعدی شود یا باعث بیماری هایی از جمله بواسیر و هموروئید شود.  مثلا زایده های گوشتی کوچک اطراف مجرای مقعد یا بیرون زدن قسمتی از بافت مقعد و کمی باز شدگی در مجرای مقعد.