آلابست/ انتخاب اسم برنامه کودک “با ما بیا”، در یک فست فودی!