ستاره/ معنای یک اسم انتخاب شده برای کودک، مهم‌ترین جنبه آن است؛ اما بدیهی است که ظاهر و تلفظ اسم انتخاب شده هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در میان اسامی زیبای دخترانه، صفورا یکی از اسامی زیباست که طرفداران زیادی دارد و با وجود اینکه اسمی قدیمی محسوب می‌شود، هنوز هم انتخاب بسیاری از والدین است. از این‌رو در این مطلب، معنی اسم صفورا، ریشه این اسم، فراوانی و نام‌های مشابه آن آورده شده است.
 
معنی اسم صفورا
اسم صفورا /safurā/، نام همسر حضرت موسی (ع) و دختر حضرت شعیب (ع) بوده است و به معنی گنجشک ماده است.

سایر معانی

مصرف کننده اندوخته‌ها

نوع اسم:
دخترانه
ریشه اسم:
عبری
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال:
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد.
فراوانی:
بیش از ۳۶۰۰۰ نفر

اسم‌های مشابه
اسم‌های پسرانه مشابه صفورا

صفدر، صبار، صدرا، صابر، صادق، صالح

اسم‌های دخترانه مشابه صفورا

صفا، صبا، صفاناز، صنوبر، صدف، صبرا، صوفیا، صنم

ابجد اسم صفورا
ابجد کبیر اسم صفورا برابر است با: ۳۷۷
ابجد صغیر اسم صفورا برابر است با: ۲۹