آلابست/ طرز تهیه کشک بادمجان حرفه ای در ده دقیقه برای هشت نفر همراه با ۲راز کشدار شدنش توسط سرآشپز جوادجوادی