توریسم آنلاین/ آبشار داله لان ، با ارتفاع ۵۰ متر، با طبیعتی خشن در ۵۴ کیلومتری جنوب نورآباد در شهرستان دلفان در قلب مهراب کوه واقع است. آبشار “داله لان” یکی از جاذبه‌های این منطقه‌ست که بخاطر قرار گرفتن آشیانه عقاب در کنار این آبشار، این اسم را گذاشتن. (داله=عقاب، لان=آشیانه)