آلابست/ مهدی ماهانی در توضیح این عکس نوشت:

حق به حق دار رسید …

یه سوال این ۲ تا که طلایی رنگ هست ،
ستاره س یا سیاره ؟

بکوب چهار قلب آیی با افتخار