آلابست/اگر ابرها دژهایی در آسمان بودند مایه‌ی سرگرمی‌مان نمی‌شد؟
اگر رخت‌های روی صندلی اتاق خواب ابرقهرمان بودند بامزه نبود؟
اگر تخت‌تپه‌های سنگی سیاره‌ی بهرام یادبودهایی میان‌سیاره‌ای از چهره‌ی انسان بودند چه؟
ولی واقعیت اینست که ابرها ریزقطره‌های آب و ذرات یخ شناور در آسمانند.
رخت و پوشاک از رشته‌های به هم بافته‌ی پنبه، پشم یا نایلونی پدید آمده‌انده.
اگر تخت‌تپه‌های سنگی پرآوازه‌ی سیاره‌ی بهرام که با نام‌هایی مانند “چهره‌ای در بهرام” شناخته می‌شوند را با دقت بیشتر در تصویرهای بهتر نگاه کنید بسیار طبیعی به نظر خواهند رسید.
آیا واقعیت خسته‌کننده است؟
هیچ کس نمی‌داند چرا برخی از ابرها باران‌زا هستند.
هیچ کس نمی‌داند آیا زندگی در بهرام پدید آمده بوده یا نه.
هیچ کس نمی‌داند چرا رخت‌های روی صندلی اتاق خواب بوی آبجوی ریشه می‌دهند.
کاوش علمی نه تنها می‌تواند گره از رازها بگشاید، بلکه پرده از یافته‌های تازه برارد، رازهای بزرگ‌تر را آشکار کند و پرسش‌های ژرف‌تر را هم پاسخ دهد.
همچنان که کاوش کیهان به دست انسان پیش می‌رود، شاید تازه در آغاز سرگرمی با یافته‌های تازه باشیم.

منبع: ۱star7sky.com