مهر/ منتخبی از نماهای هنگ کنگ که از طریق لنزهای دوربین برخی از عکاسان مشاهده می شود.