مردانگی و ناموس

آلابست/ مرد کسی است که با ناموس تعریف میشود…
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.