آلابست/ هیچکس نیست که ۳۴ تا هوشش فوق العاده باشه و هیچ آدمی نیست توی سیاره زمین که از این ۳۴ تا توی ۵تاش نابغه نباشه …

برشی از برنامه کتاب باز ‌‌با حضور مجتبی شکوری.

برگرفته از اینستاگرام delneveshteh art

محصولات بخش فروشگاه